Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Mediation: nobody has to know

Η Διαμεσολάβηση, σε αντίθεση με τα Δικαστήρια, φυσικά γίνεται «κεκλεισμένων των θυρών». Είναι μια διαδικασία απόρρητη θεμελιωμένη στην ασφάλεια και την εχεμύθεια. Μάλιστα τα μέρη υπογράφουν σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Είναι αξιοσημείωτο πως η εμπιστευτικότητα αφορά τόσο όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία με τρίτους όσο και μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους ξεχωριστά.
Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η φήμη μιας πολυεθνικής επιχείρησης αλλά και η φήμη ενός τοπικού μικρομεσσαίου επιχειρηματία. Ιδίως στον τομέα του οικογενειακού δικαίου τα οφέλη είναι ανεκτίμητα, όπου διαφυλάσσεται το δικαίωμα της προστασίας της προσωπικότητας των συζύγων αλλά κυρίως των παιδιών, κάτι που δεν γίνεται πολλές φορές αποτελεσματικά στις δικαστικές αίθουσες, όπου κάποιοι νομίζουν ότι παρακολουθούν θεατρική παράσταση εις βάρος όλων μας.