Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Save your money with mediation

Ακόμη ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι η εξοικονόμηση πόρων, πόσο μάλλον όταν τα τελευταία έτη τα δικαστηριακά έξοδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πέραν από τις προεισπράξεις της παράστασης των δικηγόρων και τους σχετικούς φόρους όλο και περισσότερες διαδικασίες προαπαιτούν επιπλέον παράβολα υπέρ του Δημοσίου, τα οποία μάλιστα εξαρτώνται πολλές φορές από το ύψος της απαίτησης (δικαστικό ένσημο). Όπως αναφέραμε και ανωτέρω το ένα δικαστήριο φέρνει το άλλο και δημιουργείται μια ατέρμονη ροή εξόδων. Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι και αυτό μέρος της συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένο και εύλογο καθόσον αφορά μια διαδικασία που αρχίζει και τελειώνει σε μια μόνο ημέρα.