Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Διαμεσολάβηση και Ψυχική γαλήνη

Είναι μια διαδικασία προσανατολισμένη στον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο διαμεσολαβητής θα «βγάλει» από τους συμμετέχοντες αυτά που νιώθουν και αισθάνονται. Θα εκφραστούν ελεύθερα, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν από το συναίσθημα «του δεν τα είπα όπως ήθελα». Η αποφόρτιση των συναισθημάτων θα αποφορτίσει την ίδια την ουσία της διαφοράς, διότι κάθε σύγκρουση έχει τις ρίζες τις. Δεν γίνεται μια επιφανειακή αναζήτηση της αλήθειας, αλλά μια εσωτερική αναζήτηση των συμφερόντων του καθ’ ενός και πως αυτά τα συμφέροντα θα επιφέρουν πραγματικές λύσεις, με σεβασμό πάντα στην προσωπικότητα του άλλου.