Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Πλεονεκτήματα Διαμεσολάβησης σε επιχειρήσεις

Στον επιχειρηματικό κόσμο η επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις είναι ίσως πιο σημαντική από αριθμούς και λογιστικούς υπολογισμούς. Είναι σχέσεις αναντικατάστατες, θεμελιωμένες σε βάθος χρόνου και σε συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης. Μια αστική διαφορά, η οποία μπορεί να έχει γεννηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο, επιφέρει αυτόματα και την διάλυση των σχέσεων αυτών.
Στη Διαμεσολάβηση, σε αντίθεση με την δικαστηριακή πρακτική, δεν καυτηριάζονται οι ανθρώπινοι δεσμοί αλλά αντιθέτως ο Διαμεσολαβητής έχοντας στη φαρέτρα του ειδικές τεχνικές και γνώσεις αμβλύνει τις συναισθηματικές εξάρσεις.
Όταν επέρχεται τελικώς συμφωνία αυτές οι σχέσεις όχι μόνον διατηρούνται αλλά ενδυναμώνονται και εγκαθιδρύουν μια νέα προοπτική στην μελλοντική τους εξέλιξη.