Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Κέρδισε χρονο

-          Κερδίστε χρόνο


Ίσως το μεγαλύτερο όφελος της Διαμεσολάβησης είναι ο κερδισμένος χρόνος. Μια διαφορά με όλες τις προεκτάσεις μπορεί να επιλυθεί μέσα σε μια μόνο ημέρα ή λίγες μόνο ώρες. Σε κάθε αστική – εμπορική διαφορά όταν κατατίθεται μια αγωγή ορίζεται μια δικάσιμος μήνες ή και χρόνια μετά την κατάθεση της (αναλόγως πάντα τη διαδικασία περίσταση). Μετά έρχονται οι αναβολές είτε λόγω ωραρίου (όταν την ίδια ημέρα υπάρχουν τόσα πολλά δικαστήρια με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να μην γίνουν) είτε λόγω σκοπιμότητας κάποιου μέρους.   Ακόμα και όταν συζητηθεί τελικώς το δικαστήριο στην ακροαματική του διαδικασία και εκδοθεί μετά από κάποιους μήνες απόφαση η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται με την έφεση ή ακόμα και αναίρεση. Στη δε περίπτωση Διαταγής Πληρωμής πάντα υπάρχει ο αντίλογος με την κατάθεση ανακοπών, αιτήσεων αναστολής , προσωρινών διαταγών και άλλες σχετικές διαδικασίες.
Όλα τα ανωτέρω μπορούν να αποφευχθούν και να λυθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε μια μόνο ημέρα.